PRISLISTE PR. 1.4.2021

DOWNLOAD HER: Prisliste pr. 1.4.2021

HJØLLUND

      
Varenr.Brovægt nr.VarebetegnelseSortering mm.Kr. Pr. ton
80200 30 Bundsikringssand 0-4 14,00
80300 28 Vasket sand 0-2 25,00
80400 40 Vasket sand 0-6 65,00
81400 10 Stabilgrus II 0-32 70,00
81500 11 Vejgrus 0-16 62,00
81530   41 Stigrus 0-8 93,00
81100 14 Støbemix 0-8 68,00
81200 15 Støbemix 0-16 68,00
85001 5 Grus 1-5 95,00
82000 17 Perlesten 2-8 95,00
82100 18 Ærtesten 8-16 95,00
82200 19 Nøddesten 16-32 95,00
82500 20 Singels 32-60 95,00
82300 21 Paksten 32-150 95,00
87000 24 Stenmel 0-3  70,00
88000 25 Muldjord 55,00
88500 26 Harpet muldjord 63,00
88600   27 Magadam    
88700   12 Gydegrus    
88750   16 Muldmix    
87002 32 Knuste sten 2-5 110,00
87005 33 Knuste sten 5-8 110,00
87008 34 Knuste sten 8-11 110,00
87011 35 Knuste sten 11-16 110,00

DEKLAREREDE VARER

       
81300   23 Filtergrus ¤ 0-8 60,00
85000   1 Betonsand KL. E* 0-2 25,00
85200   39 Grus KL. A* 1-4 100,00
85002   2 Perlesten KL. P* 2-8 100,00
85008   3 Ærtesten KL. P* 8-16 100,00
85016   4 Nøddesten KL. P* 16-32 100,00
87500   9 Certificeret faldunderlag** 1-4 125,00
87001   31 Knuste sten KL. P* 1-16 110,00
86004   6 Perlesten KL. M* 4-8 110,00
86008   7 Ærtesten KL. M* 8-16 110,00
86016   8 Nøddesten KL. M* 16-32 110,00
           

ASKLEV

31023  Stabilgrus II 0-32 65,00
33023 Bundsikringssand 0-4 10,00
31123 Vejgrus 0-16 62,00
32005     Grus 1-5 91,00
32323     Paksten 32-150 93,00
32423     Kampesten >150 175,00
           

DEKLAREREDE VARER

35000 Sand KL. E* 0-2 25,00
35002  Sten KL. P*  2-8 100,00
33700 Drænmix knust*** 0-40 96,00
           
           
Råstofafgift 3,16
 

*Produceret iht. DS/EN12620 opfylder standardens FPC-krav. Samt DS/EN206 DK NA:2019   anneks E
**Certificeret iht. ”Dancerts supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag 2. udgave.
*** Deklareret iht. virksomhedens FPC. Se endvidere gældende varedeklaration
¤ Deklareret iht. AAB Afvanding 2019     

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE
Disse almindelige betingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. PRISER
Priserne er dagspriser og ekskl. moms og andre afgifter.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3. LEVERING
Varerne leveres læsset på vogn i løst mål, og mængder opmåles i tons.

Det kan lejlighedsvis forekomme, at visse varer er udsolgt.

4. BESKRIVELSER OG PRØVER
Der tages løbene prøver af producerede materialer.
Analyseresultaterne udleveres til køber på forlangende, se under materialeanalyser
Hvis køber ønsker andre analyser, må disse foretages for købers egen regning.

5. REKLAMATION
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at leverede varer er mangelfri.

Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf.

Da alle varer er baseret på naturmaterialer, kan Asklev Sten & Grus ApS ikke påtage sig ansvar for variationer inden for bestemte kvaliteter og specifikationer, med mindre andet er aftalt.

I tilfælde af berettiget reklamation, ombyttes de leverede varer uden beregning, og yderligere krav af enhver art er uvedkommende for Asklev Sten & Grus ApS.

Ved afhentning er det købers ansvar, at der bestilles den kvalitet og sortering, som var ønsket af køber.

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og mod at køber betaler samtlige omkostninger der er forbundet hermed.